Odpust w Kiezmarku 2015 r.


26 sierpnia 2015 r. odbył się odpust parafialny w Kiezmarku ku czci MB Częstochowskiej oraz wprowadzenie Relikwii św. Filemony.Podczas odpustu został poświęcony obraz Św Filomeny i nadanie Patronki Róży Różańcowej.

Zapraszam do galerii zdjęć.

Zakończono realizację renowacji zaplecka ambonyDnia 24 lipca 2014 r. zakończono realizację projektu pn.  „Renowacja manierystycznej ambony z XVII wieku wpisanej do rejestru zabytków wraz z organizacją uroczystej mszy promującej lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne”. W ramach projektu przeprowadzono wszystkie zaplanowane działania konserwatorskie przy zaplecku manierystycznej ambony z XVII wieku, a mianowicie wykonano: - naprawę uszkodzeń elementów drewnianych, - naprawę drobnych ubytków drewna kitem, - miejscowe impregnacje miejsc zniszczonych, działaniem owadów, - wypełnienie drobnych ubytków gruntu, - nałożenie werniksu retuszerskiego i końcowego, - zabezpieczenie poprzez woskowanie Wykonawcą wszystkich prac był Pan Maciej Szczepkowski.

Odpust w Kiezmarku 2014 r.


24 sierpnia odbył się odpust parafialny w Kiezmarku ku czci MB Częstochowskiej. Sumę odpustową o godz. 12.30. sprawował Ks. Prałat Zbigniew Zieliński– Proboszcz Bazyliki Katedralnej w Gdańsku – Oliwie. Podczas odpustu został poświęcony ołtarz Maryjny.

Zapraszam do galerii zdjęć.

Uroczystość Bożego Ciała 2014 r.


Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Pan Jezus wyjdzie na nasze spotkanie. Pójdzie naszymi ulicami niesiony w monstrancji. Udekorujmy nasze domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo. Na zakończenie procesji błogosławieństwo na cztery strony świata i hymn „Ciebie Boga wysławiamy. Na procesję bierzemy śpiewniki. Nasze zachowanie w czasie procesji niech będzie wyrazem naszej wiary. Przeżyjmy ten dzień w atmosferze dziękczynienia przede wszystkim za ten wielki dar, jakim jest realna obecność naszego Mistrza i Pana pośród nas pod postacią chleba. Dziękujmy za to, że możemy codziennie przyjmować ten pokarm i starajmy się z tego jak najczęściej korzystać, by jednoczyć się z Chrystusem w drodze do Ojca. Pamiętajmy jednak, aby nie przystępować do stołu Pańskiego niegodnie, w stanie grzechu ciężkiego, gdyż w ten sposób oddalamy się jeszcze bardziej od naszego Boga, zamiast zbliżać się do Niego.

Zapraszam do galerii zdjęć z roczystości Bożego Ciała 2014 r:

Uroczystość Bożego CiałaPamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół w Wielki Czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest natomiast w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną jej ustanowienia były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała dla diecezji Liége. W 1252 r. legat papieski rozszerzył je na Germanię, natomiast papież Urban IV w 1264 r. napisał bullę „Transiturus”, w której ustanowił to święto dla całego Kościoła. Śmierć papieża przeszkodziła ogłoszeniu bulli, a tym samym wprowadzeniu święta w całym Kościele. Dokonał tego Jan XXII (1334 r.), a Bonifacy IX polecił w 1391 r. wprowadzić święto Bożego Ciała wszędzie, gdzie jeszcze nie było ono obchodzone. W Polsce jako pierwszy polecił obchodzić to święto bp Nankier w diecezji krakowskiej w 1320 r. Podczas odnowy liturgicznej zamiast tradycyjnej nazwy święta Bożego Ciała wprowadzono nową nazwę: uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Po Mszy św. o godzinie 10.30 ulicami naszej parafii wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Samemu Bogu pragniemy podziękować za dobrą pogodę.

Zapraszam do galerii zdjęć z tej pięknej uroczystości:

Renowacja manierystycznej ambonyDnia 04.11.2013 r. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku podpisała umowę na realizację projektu pn. „Renowacja manierystycznej ambony z XVII wieku wpisanej do rejestru zabytków wraz z organizacją uroczystej mszy promującej lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne”. Łączna wartość operacji wynosi 7 340,88 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniesie 5 872,00 zł.

KOMUNIA ŚWIĘTA KLAS IIWielkanoc 2013

„O dniu radosny pełen chwał dziś Jezus Chrystus zmartwychwstał, nam zmartwychwstania przykład dał, Alleluja!!!”

Drodzy Parafianie i Mili Goście! Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to największe i najpiękniejsze święto. Z tej okazji wszystkim Drogim Parafianom i Miłym Gościom składam najlepsze i najserdeczniejsze życzenia: Niech Zmartwychwstanie Chrystusa będzie dla nas źródłem pokrzepienia ducha i prawdziwego pokoju. Niech umacnia nas w codziennym trudzie zbliżania się do Niego. Niech Zmartwychwstały Pan błogosławi nam i pomnaża w nas Wiarę, Nadzieję i Miłość, abyśmy kiedyś wraz z Nim mogli zmartwychwstać w Jego Królestwie pokoju i miłości. Bądźmy świadkami Zmartwychwstałego Zbawiciela! MIŁEGO WYPOCZYNKU Z PANEM Z serdecznym pozdrowieniem i darem modlitwy.

Ks. Jan Świstowicz

Wprowadzenie relikwi w Kiezmarku

Data dodania.04.11.2011 r.
W piątek, 4 listopada w Kiezmarku na Pomorzu odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii bł. Jana Pawła II do kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Wierni do tego wydarzenia przygotowywali się przez cały październik poprzez modlitwę różańcową oraz rekolekcje. Uroczystości przewodniczył metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź oraz metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki.
Polecamy